Nabízené služby


Vyrábíme ze žuly, přírodního kamene, granitu a granodioritu mozaiky, dlažby, obklady, koryta, sloupky, mezníky, kanalizační kameny, stavební a soklové kameny. Provádíme kamenické práce včetně dláždění a osazování.

 • Pokládka a osazení kamenných výrobků
 • Dlažby a obruby z přírodního kamene
 • Zajištění kompletní dodávky:
  • dodávka včetně podkladních vrstev pod komunikací dle příslušných norem
 • Stavby a opravy:
  • komunikací
  • chodníků
  • parkovacích ploch
  • historických center ve městech
  • vjezdy do garáží
 • Stavby propustků, hospodářských vjezdů a příkopů
 • Zemní a výkopové práce
 • Parkové úpravy
 • Poradenství v oboru

V rámci našich služeb zajišťujeme dodávku komplexních terénních úprav a zemních prací v jakémkoliv rozsahu. V rámci terénních úprav provádíme i veškeré doplňkové a dokončovací zemní práce jako dovoz nového podkladního materiálu, písku a štěrku, rovnání a svahování terénu.

Dlaždičské práce

Provádíme kamenické práce včetně dláždění a osazování. Realizujeme veškeré typy dlažeb s prvky štípanými, hrubě opracovanými i leštěnými. Velmi často provádíme dlaždičské práce v historických částech měst, jako repase, popřípadě částečné nebo úplné náhrady původních dlažeb.

Nabízíme nejširší škálu výrobků a prací z přírodního kamene žuly. Žula je ideální surovinou pro konstrukce s požadovanou velmi dlouhou životností s nejlepšími užitnými vlastnostmi.

Obrubníky a krajníky ze žuly jsou řešením jednou pro vždy. Dokonce v případě změny situace je možno původní obruby odborně rozebrat a osadit znovu, aniž by utrpěla jejich užitná hodnota.

Oprava a výstavba propustků

Propustek je stavba tunelového typu, která slouží k vedení vody pod náspem. Propustky jsou většinou používány pro vedení malého vodního toku, například potoku, či pro migraci drobných živočichů pod železniční tratí, silnicí či jinou stavbou.

Přírodní kámen pro vodní stavby; soklový kámen, lomový kámen dlažební nebo záhozový kámen je vyrobený z kvalitní žuly a odborné osazení má prakticky neomezenou životnost. Stavební kámen ze žuly zvedne hodnotu stavebního díla jednou pro vždy.

Žula

Přírodní kámen - žula, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle zbarvené do šeda s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Žuly jsou stejnoměrně zrnité, občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá.

Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitá někde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost, nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti.

Přírodní kámen je nadčasový materiál, který nikdy nevyjde z módy a vždy si zachová svoji originalitu a výjimečnost.

Kámen patří mezi nejstarší stavební materiály a proto je pro nás zcela přirozený. Dlažby z přírodního kamene jsou elegantní a nabízí snadnou kombinaci s ostatními materiály. Přírodní kámen se díky svému vzhledu hodí na jakékoliv místo.

Dlažební kostky, obrubníky i stavební kámen z osvědčeného druhu kvalitní žuly svou životností zpravidla předčí životnost stavby, na které jsou použity.